Συχνές ερωτήσεις για την υπηρεσία faculty.auth.gr

Θέματα χρήσης

 

 1. Γιατί δεν εμφανίζονται στις τρέχουσες τάξεις από το μενού Τάξεις τα μαθήματα που διδάσκω;
  Αυτό συμβαίνει όταν στο σύστημα που χειρίζεται η γραμματεία του τμήματος δεν σας έχει κάνει ανάθεση την τάξη/μάθημά σε εσάς ως διδάσκοντα. Θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
   
 2. Το βαθμολόγιο που κατεβάζω σε μορφή .xls ή .csv πως μπορώ να το τροποποιήσω;
  Το βαθμολόγιο έχει στήλες με περιεχόμενο που σας είναι χρήσιμο για να αναγνωρίσετε τους φοιτητές της εξέτασής σας. Αν και μπορείτε να διαγράψετε στήλες, προτείνουμε να το διατηρήσετε στη μορφή που το κατεβάσατε. Ειδικότερα, πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε η στήλη Κωδικός Φοιτητή και η στήλη Κωδικός Εξέτασης καθώς είναι το μοναδικό αναγνωριστικό που συνδέει το βαθμολόγιο με το αντίστοιχο μάθημα. Ενημερώστε μόνο τη στήλη της Βαθμολογίας. Μπορείτε να κάνετε όποια ταξινόμηση θέλετε χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την υποβολή του. Μπορείτε να υποβάλετε αρχικά βαθμούς για όσους φοιτητές έχετε βαθμολογήσει και στη συνέχεια να υποβάλλετε εκ νέου για τους υπόλοιπους. Κενός βαθμός σε γραμμή φοιτητή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο βαθμό του. Βαθμός σε γραμμή φοιτητή αντικαθιστά τυχόν προηγούμενο βαθμό από προηγούμενη υποβολή. Παύλα (-) σε γραμμή φοιτητή διαγράφει προηγούμενο βαθμό. Επιτρέπεται υποβολή κενού βαθμολογίου, χωρίς κανένα βαθμό σε κανένα φοιτητή για να σηματοδοτήσει στην Γραμματεία ότι δεν υπάρχουν βαθμοί να υποβληθούν γιατί οι φοιτητές δεν προσήλθαν. Βαθμός 0 είναι διαφορετικός από τον κενό βαθμό, και σηματοδοτεί ότι προσήλθε στην εξέταση.
   
 3. Ποιες είναι οι καταστάσεις κάθε Εξέτασης;
  Ανοιχτή: η Γραμματεία έχει ανοίξει την εξέταση και ο διδάσκων μπορεί να υποβάλει βαθμολόγιο. Τα ανοιχτά μαθήματα προς εξέταση εμφανίζονται στην αρχική σελίδα εισόδου της εφαρμογής https://faculty.auth.gr ως Ανοιχτές Βαθμολογίες.
  Ολοκληρώθηκε - Αναμένεται έγκριση:ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο για το οποίο εκκρεμεί αποδοχή από την Γραμματεία. H κατάσταση αυτή εμφανίζεται στη σελίδα Βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου βαθμολόγιο, είτε συμπληρωματικά για επιπλέον βαθμούς, είτε τροποποιητικά αν έχει αλλάξει κάποιος βαθμός.
  Εγκρίθηκε: έχει γίνει επιτυχημένη υποβολή βαθμολογίου και έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές βλέπουν αυτόματα στο δικό τους περιβάλλον τους βαθμούς. Επιτρέπεται ακόμα η υποβολή νέου βαθμολόγιου.
  Κλειστή: η Γραμματεία έχει κλείσει την εξέταση και δεν επιτρέπει άλλες υποβολές βαθμολόγιου. Η Βαθμολόγηση δεν είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο μάθημα και συνεπώς δεν εμφανίζεται το μάθημα στις Ανοιχτές Βαθμολογίες στην αρχική σελίδα εισόδου της εφαρμογής https://faculty.auth.gr.
  Για να δείτε αν ένα βαθμολόγιο μαθήματος έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία μεταβείτε στη σελίδα Βαθμολόγησης του μαθήματος και δείτε το ιστορικό υποβολών. Συμβουλευθείτε την ερώτηση 10 για την κατάσταση του βαθμολόγιου.
   
 4. Οι βαθμοί που βλέπω μέσα στο βαθμολόγιο που κατέβασα, πώς έχουν προκύψει;
  Αν εμφανίζονται βαθμοί σε ένα βαθμολόγιο που μόλις κάνατε Λήψη αυτοί έχουν προκύψει είτε από την τελευταία δική σας υποβολή βαθμολόγιου για το συγκεκριμένο μάθημα, είτε από την υποβολή ενός άλλου συνδιδάσκοντα, είτε από καταχώρηση της Γραμματείας. Μπορείτε να κάνετε διαδοχικές υποβολές ενός βαθμολογίου όσο η κατάσταση εξέτασης είναι Ανοιχτή. Κάθε νεότερη υποβολή, ενημερώνει τον βαθμό για όσους φοιτητές έχουν ήδη βαθμολογία από προηγούμενη υποβολή. Αν η κατάσταση εξέτασης είναι Κλειστή, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέου βαθμολόγιου και θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία για να ανοίξει την εξέταση ώστε να υποβάλετε νέες αλλαγές.
   
 5. Πώς μπορώ να διαγράψω τον βαθμό ενός φοιτητή;
  Ένας διδάσκοντας έχει την δυνατότητα να διαγράψει τον βαθμό σε κάποιο φοιτητή τον οποίο είχε προηγουμένως βαθμολογήσει, βάζοντας μία παύλα (-) στο σημείο του βαθμού. Κατά την έγκριση του από τη Γραμματεία διαγράφεται οποιοσδήποτε προηγούμενος βαθμός του φοιτητή στην εξέταση.
   
 6. Είναι δυνατή η αλλαγή βαθμού σε φοιτητή/ές μετά την υποβολή βαθμολογίου;
  Μπορείτε να υποβάλετε το ίδιο βαθμολόγιο με αλλαγμένους βαθμούς (τουλάχιστον έναν βαθμό) στους φοιτητές που επιθυμείτε όσες φορές θέλετε μέχρι η Γραμματεία του Τμήματός σας να κλείσει την Εξέταση.
   
 7. Μπορώ να υποβάλω κενό βαθμολόγιο (χωρίς κανένα βαθμό), αν δεν παραβρεθεί κανένας φοιτητής σε μία εξέταση;
  Μπορείτε να υποβάλετε το βαθμολόγιο της εξέτασης χωρίς να χρειάζεται να βαθμολογήσετε τους φοιτητές, δηλαδή έχοντας παντού κενό στη στήλη των βαθμών.
   
 8. Μπορώ να συμπληρώσω στη στήλη βαθμός του βαθμολόγιου κείμενο που να χαρακτηρίζει αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής η εξέταση (π.χ. Επιτυχής/Ανεπιτυχής);
  Ναι, μπορείτε εφόσον έχει οριστεί κατάλληλη κλίμακα βαθμολογίας (μη αριθμητική) από τη Γραμματεία του Τμήματός σας. Θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τη Γραμματεία σας για τα επιτρεπτά λεκτικά της κάθε κλίμακας.
   
 9. Ποιές εξεταστικές εμφανίζονται στις Ανοιχτές Βαθμολογίες;
  Περιλαμβάνονται οι εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους τις οποίες έχει δημιουργήσει η Γραμματεία για κάθε τάξη που διδάσκεται και ειδικά για όσες έχει ανοίξει η δυνατότητα υποβολής βαθμών.
   
 10. Τι σημαίνει η κάθε κατάσταση Έγκριση γραμματείας στο Ιστορικό Εξέτασης;
  Σε αναμονή έγκρισης: ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο για το οποίο εκκρεμεί αποδοχή από την Γραμματεία.
  Εγκρίθηκε: ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο και η Γραμματεία το έχει αποδεχτεί. Οι βαθμοί είναι πλέον διαθέσιμοι και στον φοιτητή και τους βλέπει αν συνδεθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών.
   
 11. Πότε θα εμφανισθούν οι βαθμοί που στέλνω με ένα βαθμολόγιο στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές;
  Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται επιτυχώς η αποστολή ενός βαθμολόγιου ακολουθεί το στάδιο της έγκρισης από την Γραμματεία. Μπορείτε να βλέπετε αν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση στο Ιστορικό υποβολών βαθμολόγιων του μαθήματος. Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση τότε οι βαθμοί θα είναι ορατοί και στους φοιτητές. Όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να γίνουν μέσα στην ίδια μέρα ώστε να δουν τους βαθμούς οι φοιτητές σχεδόν άμεσα.
   
 12. Πού βλέπω τους βαθμούς των φοιτητών που έστειλα για ένα μάθημα;
  Οι βαθμοί ενός μαθήματος φαίνονται αν επιλέξουμε Βαθμολόγηση στο εν λόγω μάθημα και στη συνέχεια δούμε το Ιστορικό υποβολών βαθμολόγιων στο κάτω μέρος της σελίδας. Εκεί για κάθε υποβολή πατώντας Εμφάνιση βαθμολόγιου βλέπουμε τους βαθμούς που υποβάλαμε σε excel, το οποίο φέρει και την ψηφιακή υπογραφή σας, εφόσον η υποβολή έγινε από σας.
   
 13. Πώς μπορώ να βλέπω στο βαθμολόγιο που κατεβάζω το πλήρες κείμενο από όλα τα πεδία, ανοίγοντας το πλήρες εύρος της στήλης;
  Κάνετε κλικ στην πάνω αριστερή γωνία του φύλλου εργασίας για να επιλεγεί όλο το φύλλο εργασίας. Κατόπιν, κάνετε διπλό κλικ στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 2 ονομάτων οποιονδήποτε στηλών (π.χ. στήλες A και Β).
   
 14. Πώς μπορώ να εκτυπώσω το βαθμολόγιο σε Α4 ώστε να εμφανίζονται όλες οι στήλες;
  Από την «Εκτύπωση» επιλέξτε  «Διαμόρφωση Σελίδας». Κατόπιν, στην καρτέλα «Σελίδα» και συγκεκριμένα, στην ομάδα «Κλίμακα» επιλέγετε «Προσαρμογή σε 1 σελίδα ανά πλάτος». Πατήστε ΟΚ και εκτυπώστε.
   
 15. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μόνο με τους φοιτητές μιας συγκεκριμένης εξεταστικής, ενός εξαμήνου;
  Από το μενού Μαθήματα επιλέξτε Ιστορικό Μαθημάτων. Εντοπίστε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε Βαθμολογίες κι έπειτα την εξεταστική Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου. Εκεί  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συγκεκριμένους φοιτητές από το ειδικό κουμπί Επικοινωνία.

 

Χρήση για