Συχνές ερωτήσεις για την υπηρεσία faculty.auth.gr

Θέματα χρήσης

 1. Μπορώ το βαθμολόγιο που έχω κατεβάσει από τη νέα εφαρμογή faculty.auth.gr να το ανεβάσω στη συνέχεια στην παλιά εφαρμογή sis.auth.gr;
  Ναι, μπορείτε αρκεί να μετονομάσετε το όνομα του βαθμολόγιου που κατεβαίνει από το faculty.auth.gr ώστε να έχει το ίδιο όνομα με αυτό που κατεβαίνει από το sis.auth.gr και να το μετατρέψετε σε .xls από .xlsx.
  Το αντίστροφο δε γίνεται. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε στο faculty.auth.gr βαθμολόγιο που έχετε κατεβάσει από το sis.auth.gr.
   
 2. Γιατί δεν εμφανίζονται στις τρέχουσες τάξεις από το μενού Τάξεις τα μαθήματα που διδάσκω;
  Αυτό συμβαίνει όταν στο σύστημα που χειρίζεται η γραμματεία του τμήματος δεν έχει συνδεθεί η τάξη/μάθημά σας με εσάς ως διδάσκοντα. Θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
   
 3. Το βαθμολόγιο που κατεβάζω σε μορφή .xls ή .csv, μπορώ να το τροποποιήσω;
  Το βαθμολόγιο έχει στήλες με περιεχόμενο που σας είναι χρήσιμο για να αναγνωρίσετε τους φοιτητές της εξέτασής σας. Αν και μπορείτε να διαγράψετε στήλες, προτείνουμε να το διατηρήσετε στη μορφή που το κατεβάσατε. Ειδικότερα, πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε η στήλη Κωδικός Εξέτασης καθώς είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για να υποβληθεί το βαθμολόγιο στο αντίστοιχο μάθημα. Ενημερώστε μόνο τη στήλη της Βαθμολογίας.
   
 4. Ποιες είναι οι καταστάσεις κάθε Βαθμολόγησης;
  Ανοιχτή: η Γραμματεία έχει ανοίξει την εξέταση και ο διδάσκων μπορεί να υποβάλει βαθμολόγιο. Τα ανοιχτά μαθήματα προς εξέταση εμφανίζονται στην αρχική σελίδα εισόδου της εφαρμογής https://faculty.auth.gr ως Ανοιχτές Βαθμολογίες.
  Ολοκληρώθηκε - Αναμένεται έγκριση:ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο για το οποίο εκκρεμεί αποδοχή από την Γραμματεία. H κατάσταση αυτή εμφανίζεται στη σελίδα Βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου βαθμολόγιο αν έχει αλλάξει κάποιος βαθμός.
  Εγκρίθηκε: έχει γίνει επιτυχημένη υποβολή βαθμολογίου και έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία. Επιτρέπεται υποβολή νέου συμπληρωματικού ή τροποποιητικού βαθμολόγιου.
  Κλειστή: η Γραμματεία έχει κλείσει την εξέταση και δεν επιτρέπει άλλες υποβολές βαθμολόγιου. Η Βαθμολόγηση δεν είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο μάθημα και συνεπώς δεν εμφανίζεται το μάθημα στις Ανοιχτές Βαθμολογίες στην αρχική σελίδα εισόδου της εφαρμογής https://faculty.auth.gr.
  Για να δείτε αν ένα βαθμολόγιο μαθήματος έχει επικυρωθεί από τη Γραμματεία μεταβείτε στη σελίδα Βαθμολόγησης του μαθήματος και δείτε το ιστορικό υποβολών. Συμβουλευθείτε την ερώτηση 10 για την κατάσταση του βαθμολόγιου.
   
 5. Οι βαθμοί που βλέπω μέσα στο βαθμολόγιο που κατέβασα, πώς έχουν προκύψει;
  Αν εμφανίζονται βαθμοί σε ένα βαθμολόγιο που μόλις κάνατε Λήψη αυτοί έχουν προκύψει είτε από την τελευταία δική σας υποβολή βαθμολόγιου για το συγκεκριμένο μάθημα είτε από την υποβολή ενός άλλου συνδιδάσκοντα. Μπορείτε να κάνετε διαδοχικές υποβολές ενός βαθμολογίου όσο η κατάσταση εξέτασης είναι Ανοιχτή. Κάθε νεότερη υποβολή, ενημερώνει τον βαθμό για όσους φοιτητές έχουν ήδη βαθμολογία από προηγούμενη υποβολή. Αν η κατάσταση εξέτασης είναι Κλειστή, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέου βαθμολόγιου και θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία είτε για οποιαδήποτε αλλαγή είτε για να ανοίξει το μάθημα ώστε να υποβάλετε νέες αλλαγές.
   
 6. Πώς μπορώ να διαγράψω τον βαθμό ενός φοιτητή;
  Διαγραφή ενός βαθμού φοιτητή που έχετε υποβάλει δεν είναι εφικτή από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα πρέπει να την αιτηθείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος. Μπορείτε μόνο να μηδενίσετε έναν βαθμό που βάλατε σε προηγούμενη υποβολή, με νεότερη υποβολή.
   
 7. Είναι δυνατή η αλλαγή βαθμού σε φοιτητή/ές μετά την υποβολή βαθμολογίου;
  Μπορείτε να υποβάλετε το ίδιο βαθμολόγιο με αλλαγμένους βαθμούς (τουλάχιστον έναν βαθμό) στους φοιτητές που επιθυμείτε όσες φορές θέλετε μέχρι η βαθμολόγηση να χαρακτηριστεί «Κλειστή» από τη Γραμματεία του Τμήματός σας.
   
 8. Μπορώ να υποβάλω κενό βαθμολόγιο (χωρίς κανένα βαθμό), αν δεν παρεβρεθεί κανένας φοιτητής σε μία εξέταση;
  Ναι, σε περίπτωση που δεν έχει προσέλθει κάποιος φοιτητής στην εξέταση, μπορείτε να υποβάλετε το βαθμολόγιο της εξέτασης χωρίς να χρειάζεται να βαθμολογήσετε τους φοιτητές.
   
 9. Μπορώ να συμπληρώσω στη στήλη βαθμός του βαθμολόγιου κείμενο που να χαρακτηρίζει αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής η εξέταση (π.χ. Επιτυχής/Ανεπιτυχής);
  Ναι, μπορείτε αντί για βαθμό να προσθέσετε κείμενο στα κελιά της στήλης βαθμός του βαθμολογίου. Θα πρέπει όμως, προηγουμένως να έχετε ενημερωθεί από τη Γραμματεία ποιες χαρακτηριστικές ενδείξεις - κείμενο επιτρέπονται να συμπληρωθούν στο κελί.
   
 10. Ποιές εξεταστικές εμφανίζονται στις Ανοιχτές Βαθμολογίες;
  Περιλαμβάνονται οι εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τις οποίες έχει ανοίξει η δυνατότητα υποβολής βαθμών από τη γραμματεία.
   
 11. Τι σημαίνει η κάθε κατάσταση Έγκριση γραμματείας στο Ιστορικό Εξέτασης;
  Σε αναμονή έγκρισης: ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο για το οποίο εκκρεμεί αποδοχή από την Γραμματεία.
  Εγκρίθηκε: ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο και η Γραμματεία το έχει αποδεχτεί. Οι βαθμοί είναι πλέον διαθέσιμοι και στον φοιτητή και τους βλέπει αν συνδεθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών.
   
 12. Πότε θα εμφανισθούν οι βαθμοί που στέλνω με ένα βαθμολόγιο στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές;
  Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται επιτυχώς η αποστολής ενός βαθμολόγιου ακολουθεί το στάδιο της έγκρισης από την γραμματεία. Μπορείτε να βλέπετε αν έχει ολοκληρωθεί στο Ιστορικό υποβολών βαθμολόγιων του μαθήματος. Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση τότε με τον επόμενο συγχρονισμό των συστημάτων γραμματείας οι βαθμοί θα είναι ορατοί και στους φοιτητές. Συνήθως από τη στιγμή που υποβάλλονται οι βαθμοί πρέπει να μεσολαβήσουν το μέγιστο 3-4 ημέρες (2 συγχρονισμοί συστημάτων).
   
 13. Πού βλέπω τους βαθμούς των φοιτητών που έστειλα για ένα μάθημα;
  Οι βαθμοί ενός μαθήματος φαίνονται αν επιλέξουμε Βαθμολόγηση στο εν λόγω μάθημα και στη συνέχεια δούμε το Ιστορικό υποβολών βαθμολόγιων στο κάτω μέρος της σελίδας. Εκεί για κάθε υποβολή πατώντας Εμφάνιση βαθμολόγιου βλέπουμε τους βαθμούς που υποβάλαμε σε excel.
   
 14. Πώς μπορώ να βλέπω στο βαθμολόγιο που κατεβάζω το πλήρες κείμενο από όλα τα πεδία;
  Κάνετε κλικ στην πάνω αριστερή γωνία του φύλλου εργασίας για να επιλεγεί όλο το φύλλο εργασίας. Κατόπιν, κάνετε διπλό κλικ στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 2 ονομάτων οποιονδήποτε στηλών (π.χ. στήλες A και Β).
   
 15. Πώς μπορώ να εκτυπώσω το βαθμολόγιο σε Α4 ώστε να εμφανίζονται όλες οι στήλες;
  Από την «Εκτύπωση» επιλέξτε  «Διαμόρφωση Σελίδας». Κατόπιν, στην καρτέλα «Σελίδα» και συγκεκριμένα, στην ομάδα «Κλίμακα» επιλέγετε «Προσαρμογή σε 1 σελίδα ανά πλάτος». Πατήστε ΟΚ και εκτυπώστε.
   
 16. Πώς κλείνω με ασφάλεια την εφαρμογή, ώστε να μην είναι πλέον προσπελάσιμη η κρυπτοσυσκευή μου;
  Φροντίστε μόλις ολοκληρώνετε την ψηφιακή υπογραφή βαθμολογιών να αφαιρείτε την κρυπτοσυσκευή σας ΚΑΙ να κλείνετε την εφαρμογή υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing.
   
 17. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μόνο με τους φοιτητές μιας συγκεκριμένης εξεταστικής, ενός εξαμήνου;
  Από το μενού Μαθήματα επιλέξτε Ιστορικό Μαθημάτων. Εντοπίστε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε Βαθμολογίες κι έπειτα την εξεταστική Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου. Εκεί  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συγκεκριμένους φοιτητές από το ειδικό κουμπί Επικοινωνία.

 


Θέματα αρχικής εγκατάστασης

 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσω το νέο σύστημα κατάθεσης βαθμολογίας;
  Το νέο σύστημα είναι διαθέσιμο σε διδάσκοντες για τις βασικές εργασίες μέσω οποιουδήποτε web browser χωρίς ειδικές απαιτήσεις, αλλά ειδικά για την υποβολή βαθμολογίας, προϋποθέτει ότι:
  α) διαθέτετε κρυπτογραφική συσκευή, είτε Safenet, είτε ακαδημαϊκή κάρτα, με ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό υψηλής εμπιστοσύνης (τύπου Class A)
  β) έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing.
  Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/facultyauth
Χρήση για