Γιατί λαμβάνω σφάλμα στην εγκατάσταση Skype for Business;

Στην περίπτωση που λαμβάνετε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Skype for Business όπως το παρακάτω, μπορείτε να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτετε (32 Bit ή 64 Bit).

 

 

Σχετική υπηρεσία