Προσπάθησα να υπογράψω βαθμολόγιο και παίρνω το μήνυμα "Η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing που επικοινωνεί με την κρυπτογραφική σας συσκευή δεν είναι ανοιχτή". Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing πρέπει να είναι ανοικτή για να μπορέσετε να υπογράψετε βαθμολόγιο. Αν ακολουθήσατε τις οδηγίες ρύθμισης υπολογιστή για χρήση του faculty.auth.gr (Windows, MacOSX), η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Αφού την εντοπίσετε κάντε διπλό κλικ για να ανοίξει ώστε να εμφανίζεται παράθυρο με μήνυμα Ready to sign. Αν την είχατε μετακίνησει κάντε Αναζήτηση στα Windows για να την εντοπίσετε. Διαφορετικά, ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες ρύθμισης υπολογιστή που αναφέρονται παραπάνω.
Χρήση για