Το λογισμικό για την αναγνώριση της κάρτας εμφανίζει σύμβολα αντί για ελληνικούς χαρακτήρες. Πώς μπορώ να το διορθώσω;

Στην περίπτωση που το λογισμικό αναγνώρισης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζει σύμβολα ( @, #, $ ) αντί για ελληνικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος (system locale). Για να κάνετε την αλλαγή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε από κάτω αριστερά το κουμπί της έναρξης των Windows και στο πεδίο της αναζήτησης γράψτε πίνακας ελέγχου/control panel.

2. Μεταβείτε στην κατηγορία Ώρα, γλώσσα και περιοχή/Clock, Language and Region και έπειτα στην ενότητα Περιοχή/Region.

3. Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση/Administrative και πατήστε στο κουμπί Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος/Change system locale που θα βρείτε στην ενότητα Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode.

4. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε τα Ελληνικά/Greek και πατήστε στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

5. Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές στη γλώσσα.

Χρήση για