Μπορώ να δω τις παλαιότερες παραγγελίες μου από το Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark);

Αφού κάνουμε είσοδο στην ιστοσελίδα dreamspark.auth.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού, μπορούμε να δούμε τα λογισμικά και τα Product Keys των παλαιότερων παραγγελιών μας επιλέγοντας Your Account/Orders στο πάνω μέρος της σελίδας.
Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για