Πώς αποκτώ κωδικό εφαρμογής/app password για το skype for business;

Αρχικά θα πρέπει να έχει γίνει η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (multi-factor authentication) για τον λογαριασμό μας στo Office365 από το ΚΗΔ σύμφωνα με αυτήν την ιστοσελίδα

Κατόπιν, θα πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx. Αφού εισέλθετε επιτυχώς, βλέπετε το παράθυρο Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών.

 

Στη συνέχεια πατήστε δημιουργία.

Η σελίδα θα σας δώσει έναν κωδικό. Αυτόν θα χρησιμοποιήσετε κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή Skype for business. Το email εισόδου παραμένει <ιδρυματικό username>@office365.auth.gr.

 

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για