Έχω παλαιά έκδοση SPSS και κατεβάζοντας τη νεότερη (SPSS 25), δεν ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.

Αν υπάρχει εγκατεστημένο το SPSS σε παλαιά έκδοση (π.χ. SPSS 23) θα πρέπει πρώτα να απεγκατασταθεί αυτή και στη συνέχεια να γίνει εγκατάσταση της νέας έκδοσης (SPSS 25). Διαφορετικά, εμφανίζονται σφάλματα κατά τη διαδικασία και αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για