Πώς ρυθμίζω τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA);

Αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΚΗΔ για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA) στο λογαριασμό σας. Εφόσον ενεργοποιηθεί, στο βίντεο http://g.microsoftonline.com/1AX00en/175 θα βρείτε σχετικές οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και αφορά στην πρόσβαση MFA. Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς, στο εξής θα απαιτείται επιπλέον βήμα αυθεντικοποίησης κατά την είσοδο σας στις υπηρεσίες του Οffice365.
Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για