Γιατί στην εφαρμογή myAuth το πρόγραμμα μαθημάτων ή εξεταστικής είναι κενό;

Το πρόγραμμα μαθημάτων σου είναι κενό στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Παρακολουθείς κάποιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • Το τμήμα σου δεν έχει μεριμνήσει προκειμένου να περάσει τις απαιραίτητες πληροφορίες προγράμματος ή εξεταστικής
Χρήση για