Γιατί στην εφαρμογή myAuth δεν εμφανίζονται οι αίθουσες των μαθημάτων που παρακολουθώ;