Ποιες είναι οι καλές πρακτικές για τη χρήση των snapshots; Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους;

1) Τα snapshots δεν ενδείκνυνται για χρήση ως μέθοδος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.

2) Η χρήση των snapshots προτείνεται για χρονικό διάστημα 24-72 ωρών, έως ότου πραγματοποιηθούν από τη μεριά του διαχειριστή οι όποιες αλλαγές/τροποποιήσεις στην εικονική μηχανή, ενώ σε εύλογο χρονικό διάστημα τα snapshots θα πρέπει να διαγράφονται αφού επαληθευτεί η καλή λειτουργία της εικονικής μηχανής μετά της όποιες αλλαγές.

3) Προτείνεται η λήψη όχι περισσότερων από 2-3 αλυσιδωτά snapshots.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πολιτική που εφαρμόζεται είναι ότι snapshots παλαιότερα των 30 ημερών ενδέχεται να διαγραφούν από τους διαχειριστές του ΚΗΔ, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του διαχειριστή της εικονικής υποδομής, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των αποθηκευτικών πόρων.

Σχετική υπηρεσία