Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τη δυνατότητα xmlrpc;

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την δυνατότητα xmlrpc μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του CMS που χρησιμοποιούμε. Εναλλακτικά, αν δεν προσφέρεται η λειτουργία αυτή μέσω τους CMS, μπορούμε είτε δημιουργώντας ένα απλό αρχείο .htaccess, στο φάκελο με το αρχείο xmlrpc.php, με τα παρακάτω δεδομένα είτε να προσθέσουμε τα παρακάτω δεδομένα σε ήδη υπάρχον αρχείο .htacccess.

<Files "xmlrpc.php">
Order Allow,Deny
deny from all
</Files>

Πληροφορίες για το xmlrpc και τα θέματα ασφαλείας που προέκυψαν υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους.