Τι θα απογίνουν τα αρχεία μου μετά τη λήξη του ιδρυματικού μου λογαριασμού;

Τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive δε θα είναι προσβάσιμα μετά τη λήξη του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Θα πρέπει, με τη δική σας φροντίδα, να μεταφορτωθούν  τοπικά σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο. Ωστόσο, αν η διακοπή του λογαριασμού είναι προσωρινή, έχετε υπόψη ότι τα αρχεία θα διατηρούνται για δύο (2) μήνες στους εξυπηρετητές της Microsoft και θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όταν ανανεώσετε το λογαριασμό σας.
Σχετική υπηρεσία