Πώς διαχειρίζομαι το email που έχω από το ΑΠΘ;

Το προτεινόμενο και πιο απλό περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το webmail.auth.gr.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση των περισσότερων από τα δημοφιλή εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail clients) σύμφωνα με τα εγχειρίδια της υπηρεσίας email.

Σχετική υπηρεσία