Τι σημαίνει το Independent στο Mode ;

Ένας δίσκος μπορεί να είναι είτε Dependent είτε Independent. Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τη συμπεριφορά του δίσκου κατά τη λήψη snapshot. Συγκεκριμένα:

  1.     Όταν ένας δίσκος είναι Dependent σημαίνει ότι θα συμπεριλαμβάνεται στα snapshots (οπότε θα υπάρχει και η δυνατότητα επαναφοράς στο παρελθόν).
  2.     Όταν ένας δίσκος είναι Independent σημαίνει ότι ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στη λήψη snapshot. Προτείνεται αυτό το "mode" για δίσκους που περιέχουν "application" και "user Data"
Σχετική υπηρεσία