Πού βρίσκω τις επιλογές για τους δίσκους ενός VM;

Μπορεί κάποιος να βρει τις επιλογές για τους δίσκους ενός VM με την παρακάτω διαδικασία:

  1.     Επιλέγουμε το VM που μας ενδιαφέρει και κάνουμε δεξί κλικ.
  2.     Επιλέγουμε Edit Settings
  3.     Στο tab Hardware επιλέγουμε το δίσκο που μας ενδιαφέρει (π.χ. Hard Disk 2)
  4.     Στα δεξιά βλέπουμε τις διάφορες επιλογές που είναι διαθέσιμες (κάποιες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες)
Σχετική υπηρεσία