Δεν μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση του λογισμικού.

  1. Επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία και η ώρα του υπολογιστή είναι σωστά ρυθμισμένες.
  2. Ελέγξτε ότι η ρύθμιση του Firewall σας δεν εμποδίζει την επικοινωνία με τον KMS server (kms01.it.auth.gr - 155.207.1.178, port 1688).
  3. Αν αυτές οι ρυθμίσεις είναι σωστές ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα Αντιμετωπίζω πρόβλημα.
Σχετική υπηρεσία