Τι είναι η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού;

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού είναι ένας συνδυασμός από λογισμικό, τεχνολογίες κρυπτογράφησης, διεργασίες και υπηρεσίες που καταστούν δυνατή τη σύνθεση μιας υποδομής για ασφαλείς διαδικτυακές επικοινωνίες. Η δυνατότητα μίας τέτοιας υποδομής να μπορεί να προσφέρει εμπιστευτικές επικοινωνίες είναι βασισμένη στην ανταλλαγή ψηφιακών πιστοποιητικών μεταξύ εξουσιοδοτημένων χρηστών και διαπιστευμένων δικτυακών πόρων.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά βασίζονται στις έννοιες ενός προσωπικού και ενός δημόσιου κλειδιού. Το δημόσιο κλειδί ενός χρήστη είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη στην αποκρυπτογραφημένη (απλή) μορφή του. Χρησιμοποιείται από όποιον θελήσει να σας στείλει κάποιο κρυπτογραφημένο μήνυμα. Αντιθέτως, το ιδιωτικό κλειδί σας είναι μυστικό από οποιονδήποτε άλλο και συνήθως προστατεύεται από κάποιον προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Είναι αδύνατο να μπορέσει να παραχθεί το ιδιωτικό κλειδί σας από το κοινώς διαθέσιμο δημόσιο.

Σχετική υπηρεσία