Πώς μεταφέρω το ψηφιακό πιστοποιητικό μου σε άλλον υπολογιστή;

Τα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πλοηγοί (browsers) στον υπολογιστή όπου έχετε εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό σας έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής (export) του σε ένα αρχείο. Η μεταφορά του αρχείου αυτού μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε ασφαλή τρόπο (π.χ. USB stick), ενώ η εγκατάστασή του σε άλλο υπολογιστή γίνεται με τη διαδικασία εισαγωγής (import) στον πλοηγό (browser). Είναι, όμως, εξαιρετικά κρίσιμο να φροντίσετε για την καταστροφή των αντιγράφων, ώστε να μην γίνουν ποτέ διαθέσιμα σε τρίτους, ιδίως αν το αρχείο σας αυτό δεν προστατεύεται με κωδικό χρήσης.Οδηγίες συμπεριλαμβάνονται εδώ και στα εγχειρίδια μεταφορά και εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού αντίστοιχα.