Πώς καταλαβαίνω ότι μια ιστοσελίδα έχει ψηφιακό πιστοποιητικό; Τι μου εξασφαλίζει αυτό;

Κάθε φορά που συνδέεστε σε μια ιστοσελίδα που έχει ψηφιακό πιστοποιητικό, ο πλοηγός (browser) χρησιμοποιεί διαφορετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας: εμφανίζεται https αντί για http στη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Επίσης, βλέπετε ότι υπάρχει ένα εικονίδιο κλειδωμένης κλειδαριάς στο περιβάλλον του πλοηγού. Η παρουσία ψηφιακού πιστοποιητικού της ιστοσελίδας σας εξασφαλίζει την πιστοποίηση της ταυτότητας του υπολογιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα, καθώς και την κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και της απομακρυσμένης ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.