Πώς χρησιμοποιώ το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό εγκαθίσταται στον πλοηγό (browser) μετά την απόκτησή του από την κατάλληλη ιστοσελίδα. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε στο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα αναλόγως του πλοηγού(browser) που χρησιμοποιείτε. Τα προγράμματα αυτά το χρησιμοποιούν αυτόματα, όταν για παράδειγμα ζητήσετε να υπογράψετε κάποιο e-mail. Οι ρυθμίσεις γίνονται συνήθως κατά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού και σαν προεπιλογή χρησιμοποιείται από τα προγράμματα η υπογραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων κατά την αποστολή τους.