Ποιο από τα διαθέσιμα web-applications θα συμβουλεύατε να εγκαταστήσω στη σελίδα δεδομένου ότι επιθυμώ να έχω μια απλή σελίδα;

Δεν μπορούμε εμείς να σας υποδείξουμε ποιό πρόγραμμα να εγκαταστήσετε. Να βάλετε σαν παράγοντα στην διαδικασία της επιλογής την ευκολία εγκατάστασης και αναβάθμισης των εκδόσεων, καθώς και την εγκατεστημένη βάση χρηστών που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν σε τυχόν προβλήματα μέσα από forums. Τέλος καλό θα ήταν να δείτε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής πόσο συχνά βγαίνουν νέες εκδόσεις ειδικά σε περίπτωση ανακάλυψης προβλημάτων ασφαλείας.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για