Με την εγκατάσταση της εφαρμογής από το administration system θα τρέξει αυτόματα έτοιμη η εφαρμογή στη σελίδα;

Η εγκατάσταση εφαρμογών μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον γίνεται επιλέγοντας την καρτέλα Applications ->All Available Applications και επιλέγουμε την εφαρμογή . Στην αρχική οθόνη ρυθμίσεων αν επιλέξετε στο πεδίο Installation preferences: Destination directory την επιλογή /. Θα εμφανίζεται η εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για