Γιατί όταν προσπαθώ να ξεκινήσω μια σύνδεση πρός την βάση δεδομένων, με χρήση ενός java applet εμφανίζεται σφάλμα;

Ο εξυπηρετητής προστατεύεται από τείχος προστασίας, και δεν επιτρέπει συνδέσεις στην πόρτα 3306 (δαίμονας της mysql) για λόγους ασφαλείας. Για να συνδεθείτε με τον εξυπηρετητή επικοινωνία με την εξυπηρετητή της mysql θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσετε SSH Tunelling ή να δημιουργήσετε webservices τα οποία θα ακούν και θα αναλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής σας και του εξυπηρετητή.

Σχετική υπηρεσία 
Χρήση για