Οδηγός χρήσης του m.auth.gr για αποστολή μηνυμάτων σε φοιτητές

 

Από την εφαρμογή ΑΠΘ Mobile (Android, iOS) ή από την ιστοσελίδα m.auth.gr επιλέγουμε Ηλεκτρονική γραμματεία για να εισέλθουμε αφού δώσουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Αποστολή μηνύματος στο σύνολο μιας τάξης

Επιλέγουμε Οι τάξεις που διδάσκω

Επιλέγουμε την τάξη στην οποία επιθυμούμε να αποστείλουμε ομαδικό μήνυμα.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, περιέχονται οι πληροφορίες του μαθήματος καθώς και οι φοιτητές που ανήκουν στη συγκεκριμένη τάξη.

Επιλέγουμε Αποστολή email στους φοιτητές της τάξης.

Πληκτρολογούμε το σώμα του μηνύματος που επιθυμούμε να αποστείλουμε στην τάξη μας και κάνουμε Αποστολή.

Αποστολή μηνύματος σε φοιτητή

Επιλέγουμε Οι φοιτητές μου.

Στη γραμμή αναζήτησης πληκτρολογούμε το Επίθετο ή το ΑΕΜ του φοιτητή στον οποίο επιθυμούμε να αποστείλουμε το μήνυμα κι επιλέγουμε Εύρεση.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας εμφανίζουν τα στοιχεία του φοιτητή και την κατάστασή του στα μαθήματά μας.

Επιλέγουμε Αποστολή email στον φοιτητή.

Πληκτρολογούμε το σώμα του μηνύματος που επιθυμούμε κι έπειτα κάνουμε Αποστολή.

 
Με εικόνες