Χρήση της εφαρμογής sis.auth.gr διδασκόντων

Αν και μπορούμε να εισέλθουμε στο σύστημα μέσω οποιουδήποτε πλοηγού (web browser) ειδικά για την υποβολή βαθμολογίας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τον πλοηγό Google Chrome

Για να υποβάλουμε το βαθμολόγιο ενός μαθήματος, από το περιβάλλον sis.auth.gr επιλέγουμε Εξετάσεις > Ανοιχτές. Στη συνέχεια, τα βήματα είναι:

 1. επιλέγουμε Λήψη Βαθμολόγιου για να αποθηκεύσουμε το αρχείο τοπικά στον υπολογιστή μας και να καταχωρήσουμε τους βαθμούς
 2. κάνουμε Υποβολή Βαθμολόγιου αφού αποθηκεύσουμε το αρχείο με το ίδιο όνομα χωρίς να αλλάξουμε τη μορφή του
 3. ελέγχουμε τις αλλαγές που εμφανίζονται στην προεπισκόπηση και πρόκειται να καταχωρηθούν
 4. επιλέγουμε Αποθήκευση και Υπογραφή για να αποσταλεί το βαθμολόγιο στη Γραμματεία

Συχνές ερωτήσεις που αφορούν στο νέο περιβάλλον υπάρχουν  στην ιστοσελίδα https://sis.auth.gr/new/facultyFAQ

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης του νέου συστήματος.

Περιεχόμενα

 1. Είσοδος στο σύστημα
 2. Λήψη βαθμολόγιου
 3. Υποβολή βαθμολόγιου
 4. Επισκόπηση όλων των βαθμολόγιων
 5. Επανάληψη υποβολής βαθμολόγιου
 6. Διαγραφή βαθμού
 7. Επισκόπηση των τάξεων και αποστολή email σε τάξη
 8. Επισκόπηση Εργασιών
 9. Στατιστικά
 10. Αναζήτηση φοιτητή και αποστολή προσωπικού email
Είσοδος στο σύστημα

Συνδεόμαστε στην περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr επιλέγοντας Είσοδος με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

 

Λήψη βαθμολόγιου

 1. Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε "λάβετε και υποβάλετε..." ή από το μενού Εξετάσεις επιλέγουμε Ανοιχτές


   
 2. Θα εμφανιστεί ο πίνακας με τα μαθήματα που είναι Ανοιχτά προς εξέταση. Από τα ειδικά φίλτρα στο επάνω μέρος του πίνακα μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τα μαθήματα της εξεταστικής που μας ενδιαφέρει.

  Η κάθε βαθμολόγηση μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις (δεξιά στήλη του πίνακα):
  • Ανοιχτή: η Γραμματεία έχει ανοίξει την εξέταση και δεν υπάρχει υποβολή βαθμολόγιου γι' αυτήν μέχρι τώρα
  • Σε επεξεργασία: υπάρχει υποβολή βαθμολόγιου σε εξέλιξη αυτή την στιγμή από έναν διδάσκοντα.
   Οι άλλοι διδάσκοντες του μαθήματος δεν μπορούν να υποβάλουν βαθμολόγιο, μέχρι ο πρώτος να ολοκληρώσει την υποβολή
  • Έχει υποβληθεί: έχει γίνει επιτυχημένη υποβολή βαθμολογίου.
   Επιτρέπεται υποβολή νέου συμπληρωματικού ή τροποποιητικού βαθμολόγιου
  • Κλειστή: η Γραμματεία έχει κλείσει την εξέταση και δεν επιτρέπει άλλες υποβολές βαθμολόγιου
 3. Κάνουμε λήψη του βαθμολόγιου σε μορφή αρχείου Excel ή csv επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

 4. Συμπληρώνουμε τους βαθμούς στο αρχείο που κατεβάσαμε χωρίς να αλλάξουμε την μορφοποίηση του και το αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας χωρίς να αλλάξουμε την ονομασία του.

Υποβολή Βαθμολόγιου

Προσοχή! Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε βαθμολογίες είναι να έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στoν οδηγό αρχικών ρυθμίσεων υπολογιστή.

 1. Συνδέουμε την κρυπτογραφική συσκευή μας στον υπολογιστή
 2. Όταν ολοκληρώσουμε την καταχώρηση των βαθμών επιλέγουμε Choose File, βρίσκουμε το αρχείο με τις βαθμολογίες που έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας και επιλέγουμε Άνοιγμα

   
 3. Αφού ανέβει το αρχείο, επιλέγουμε Υποβολή

   
 4. Στο επόμενο βήμα (προεπισκόπηση βαθμολόγιου) γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας των δεδομένων που καταχωρήσαμε. Εφόσον επιβεβαιώσουμε:
  α) την ορθότητά τους και
  β) ελέγξουμε το σύνολο βαθμών που θα ενημερωθούν
  προχωράμε επιλέγοντας Αποθήκευση και Υπογραφή.
  Αν εντοπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στους βαθμούς που φαίνεται ότι πρόκειται να αποσταλούν στην Γραμματεία τότε επιλέγουμε την Ακύρωση. Το βαθμολόγιο δεν αποθηκεύεται. Θα πρέπει να διορθώσουμε τυχόν λάθη και να το υποβάλουμε εκ νέου στο παραπάνω βήμα.

   
 5. Εμφανίζεται το παράθυρο που ζητάει το ΡΙΝ της κρυπτογραφικής μας συσκευής. Πληκτρολογούμε το ΡΙΝ κι επιλέγουμε ΟΚ.


   

 6. Στο τελευταίο βήμα, ενημερωνόμαστε αν το βαθμολόγιο υπογράφτηκε και στάλθηκε με επιτυχία στην Γραμματεία και βλέπουμε τους βαθμούς που καταχωρήθηκαν.
  Ταυτόχρονα, στο κάτω μέρος της σελίδας από την επιλογή Εκτύπωση αποδεικτικού βαθμολόγησης μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε αρχείο pdf ή να εκτυπώσουμε το αποδεικτικό ενώ εμφανίζεται και ο Μοναδικός αριθμός ελέγχου αποστολής.

Επισκόπηση όλων των βαθμολόγιων
Μπορούμε να δούμε την κατάσταση των βαθμολόγιων όλων των μαθημάτων μας για όλες τις εξετάσεις επιλέγοντας από την αρχική σελίδα "δείτε συνολικά το ιστορικό..." ή επιλέγοντας από το μενού Εξετάσεις > Όλες

Στον πίνακα που εμφανίζεται, καταλαβαίνουμε από την στήλη Βαθμολόγηση (Ανοιχτή, Σε επεξεργασία, Ολοκληρωμένη, Κλειστή) αν έχει υποβληθεί βαθμολόγιο για κάθε μάθημά μας σε οποιαδήποτε εξεταστική ενώ από την στήλη Έγκριση γραμματείας (Σε εξέλιξη, Ολοκληρώθηκε) αν η γραμματεία έχει αποδεχθεί το βαθμολόγιο μας. Για ένα βαθμολόγιο που η κατάσταση Έγκριση γραμματείας είναι Ολοκληρώθηκε οι βαθμοί του δημοσιεύονται στους φοιτητές μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών.

Επιλέγοντας Περισσότερα σε ένα μάθημα μπορούμε να δούμε:

 1. τους βαθμούς που έχουμε αποστείλει με το τελευταίο βαθμολόγιο
 2. λεπτομέρειες που αφορούν την τελευταία υποβολή όπως την ημερομηνία, αν έχει εγκριθεί από την γραμματεία κτλ

Επιλέγοντας στη συνέχεια Ιστορικό βλέπουμε:

 1. τυχόν διαδοχικές υποβολές βαθμολόγιων που έχουμε κάνει
 2. την κατάσταση Έγκριση από γραμματεία για καθεμία από αυτές. Οι διαθέσιμες καταστάσεις είναι:
  • Σε εξέλιξη: ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο για το οποίο εκκρεμεί αποδοχή από την Γραμματεία
  • Ολοκληρώθηκε: ο διδάσκοντας έχει καταθέσει επιτυχώς ένα βαθμολόγιο και η Γραμματεία το έχει αποδεχτεί. Οι βαθμοί είναι πλέον διαθέσιμοι και στον φοιτητή και τους βλέπει αν συνδεθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών.
 3. το αποδεικτικό υποβολής του βαθμολόγιου και
 4. τον αριθμό ελέγχου αποστολής.

 

Επανάληψη υποβολής βαθμολόγιου

Μπορούμε να υποβάλουμε εκ νέου βαθμολόγιο αν χρειαστεί να αλλάξουμε/διορθώσουμε βαθμούς.
Ακολουθούμε την διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 3. Κάθε νεότερη υποβολή, ενημερώνει τον βαθμό για όσους φοιτητές έχουν ήδη βαθμολογία από προηγούμενη υποβολή.

Η κατάσταση εξέτασης για το βαθμολόγιο του μαθήματος που θα υποβάλουμε εκ νέου θα πρέπει να δείχνει Ολοκληρωμένη.
Αν η κατάσταση εξέτασης είναι Κλειστή, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέου βαθμολόγιου και πρέπει να ενημερώσουμε τη Γραμματεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή για να ανοίξει ξανά το μάθημα.

Διαγραφή βαθμού
Διαγραφή βαθμού φοιτητή που έχουμε υποβάλει δεν είναι εφικτή από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα πρέπει να γίνει από την Γραμματεία.
Επισκόπηση των τάξεων και αποστολή email σε τάξη

Μπορούμε να δούμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματά μας στο τρέχον εξαμήνο αλλά και να στείλουμε σε όλους email, επιλέγοντας από το μενού Τάξεις > Τρέχουσες

Το αρχείο, το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε σε μορφή excel, εμφανίζει τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημά μας.  Η εμφάνιση των φοιτητών γίνεται άμεσα μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων από τον φοιτητή.

Επομένως, θα είμαστε σε θέση να έχουμε την τελική εικόνα της τάξης μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις μαθημάτων του τμήματος.

Επιπρόσθετα, μπορούμε να στείλουμε email στους φοιτητές που είχαν δηλώσει μαθήματά μας στο προηγούμενο εξάμηνο, μέσα από την επιλογή Τάξεις -> Προηγούμενης περιόδου

Επισκόπηση Εργασιών

Μπορούμε να δούμε τις εργασίες (πτυχιακές, διπλωματικές κ.α.) που έχουν δηλωθεί στη γραμματεία και είτε βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και βαθμολογηθεί, επιλέγοντας την επιλογή Εργασίες.

 

Στατιστικά

Στην προβολή Εξετάσεις > Όλες και στην τελευταία στήλη με την ονομασία Στατιστικά μπορούμε να εμφανίσουμε χρήσιμα στατιστικά για την συγκεκριμένη εξέταση, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα εικονίδια.

Ταυτόχρονα, μπορούμε να κάνουμε σύγκριση εξετάσεων ή να ρυθμίσουμε στην προβολή να εμφανίζονται στατιστικά ανά έτος εισαγωγής.

Αναζήτηση φοιτητή και αποστολή προσωπικού email

Μπορούμε να αναζητήσουμε φοιτητές σε μαθήματα που έχουμε διδάξει, επιλέγοντας από την αρχική σελίδα Φοιτητές->Αναζήτηση φοιτητών.

Αφού εισάγουμε το επίθετο του φοιτητή ή το ΑΠΜ του ή το username του, εμφανίζεται μία καρτέλα με τα στοιχεία του φοιτητή, όπου μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε τη βαθμολογία του στα μαθήματά μας καθώς επίσης και να του στείλουμε προσωπικό e-mail.
Προσοχή! Αν η αναζήτηση γίνει με βάση το επίθετο τότε σε περίπτωση συνωνυμίας επιστρέφεται μόνο ένα αποτέλεσμα, το πρώτο που εντοπίζεται. Σε αυτές τις περιτπώσεις εξυπηρετεί περισσότερο η αναζήτηση με βάση το username του.

Επιλέγοντας στην ένδειξη Βαθμολογία, μπορούμε να δούμε τη βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημά μας.

 

 
Με εικόνες