Ρύθμιση υπολογιστή για αποστολή ηλεκτρονικής βαθμολογίας με χρήση ακαδημαϊκής κάρτας

Προκειμένου να ρυθμίσουμε τον υπολογιστή μας για την αποστολή βαθμολογιών μέσω της ακαδημαϊκής μας κάρτας είναι αναγκαίο να έχουμε εγκατεστημένο τον πλοηγό Google Chrome με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις.  Σε περίπτωση που δεν τον διαθέτουμε μπορούμε να τον κατεβάσουμε από αυτό τον σύνδεσμο.

Ανοίγουμε το Google Chrome και ακολουθούμε τη διαδρομή  Επεκτάσεις/Extensions-> Περισσότερες Επεκτάσεις/ More Extensions.  Επιλέγουμε Auth Cert Signing και μαρκάρουμε την  επιλογή Να επιτρέπεται στην ανώνυμη περιήγηση/Allow in incognito.

 Κατεβάζουμε  το πρόγραμμα οδήγησης Mac.dmg. Εκτελούμε την εφαρμογή Classic Client 7.0.3 κάνοντας διπλό κλικ. Κατά την εγκατάσταση, θα μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του  Mac που έχουμε ορίσει.

Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το περιβάλλον python-3.4.4-macosx10.6.pkg, κάνοντας διπλό κλικ. Θα μας ζητηθεί εκ νέου κατά την εγκατάσταση να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του υπολογιστή.

 

Κατεβάζουμε και αποσυμπιέζουμε το φάκελο NativeMessagingHosts. Ανοίγουμε το αρχείο “gr.auth.doc_sign.json”  μέσω της εφαρμογής TextEdit.

Στην 3η γραμμή αλλάζουμε τη διαδρομή ως εξής: “/Users/**Macuser**/Library/Application Support/Google/Chrome/” όπου ως **Macuser** γράφουμε το Όνομα χρήστη/username που έχουμε ορίσει στον υπολογιστή μας (το όνομα του χρήστη όπως φαίνεται στη διαδρομή macintosh hd/Χρήστες (User) ).

Στο παράθυρο finder κρατώντας πατημένο το Alt, επιλέγουμε απο το μενού Go ->Library και ακολουθούμε τη διαδρομή Application Support-> Google->Chrome


 

Αντιγράφουμε  το φάκελο NativeMessagingHosts που κατεβάσαμε κι επεξεργαστήκαμε προηγουμένως, μέσα στο Chrome.

Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη ο φάκελος NativeMessagingHosts μέσα στο Chrome, αντιγράφoυμε το περιέχομενο του φακέλου που κατεβάσαμε και επεξεργαστήκαμε προηγουμένως, στον ήδη υπάρχοντα φάκελο.

Μόλις ολοκληρώσουμε την παραπάνω διαδικασία, κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή μας.
 
Με εικόνες