Ρυθμίσεις υπολογιστή για αποστολή ηλεκτρονικής βαθμολογίας

Για να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αποστολής βαθμολόγιων από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows πρέπει να διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή:
- ακαδημαϊκή ταυτότητα
με usb card reader
- ή μαύρη συσκευή token Safenet
με ​αποθηκευμένο ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Class A (έλεγχος πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα)

Στη συνέχεια χρειαζόμαστε:

  1. τον πλοηγό Google Chrome
  2. την επέκταση του Google Chrome AUTh Cert Signing
  3. το λογισμικό ψηφιακής υπογραφής facultySignGradesSetup.exe

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων στον υπολογιστή μας

Εγκατάσταση του πλοηγού Google Chrome
Αν δεν διαθέτουμε τον πλοηγό Google Chrome μπορούμε να τον κατεβάσουμε δωρεάν από εδώ και να κάνουμε την εγκατάστασή του.

Εγκατάσταση επέκτασης του Google Chrome AUTh Cert Signing

Εγκαθιστούμε την επέκταση AUTh Cert Signing στον Google Chrome. Η συγκεκριμένη επέκταση έχει αναπτυχθεί από το ΚΗΔ για τους σκοπούς της αποστολής ηλεκτρονικών βαθμολόγιων. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει:

  • είτε αν επισκεφθούμε μέσω Google Chrome το περιβάλλον https://sis.auth.gr και επιλέξουμε επάνω δεξιά την ένδειξη Εγκατάσταση εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής
  • είτε αν επισκεφθούμε μέσω Google Chrome αυτόν τον σύνδεσμο

 

Στη σελίδα που μας ανοίγει επιλέγουμε Add to Chrome.

 

Στο επόμενο παραθυράκι επιλέγουμε Add extension

Εγκατάσταση λογισμικού υπογραφής


Έχει παρατηρηθεί ότι τα προγράμματα antiivrus Panda και F-Secure δημιουργούν προβλήματα στην σωστή εγκατάσταση του ακόλουθου προγράμματος. Γι αυτό τον λόγο θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία τους πριν την έναρξη της εγκατάστασης.

Κατεβάζουμε το πρόγραμμα facultySignGradesSetup και το εκτελούμε κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας Εκτέλεση ως Διαχειριστής (Run as administrator).
Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέουμε την κρυπτογραφική μας συσκευή στον υπολογιστή μας επιλέγουμε ώστε να εγκατασταθούν και οι οδηγοί (drivers) της συσκευής μας, ανάλογα αν διαθέτουμε ακαδημαϊκή κάρτα ή Safenet.

Safenet 5100
Gemalto

 

Αν έχουμε ήδη εγκατεστημένους τους οδηγούς της συσκευής μας μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το βήμα και να προχωρήσουμε την εγκατάσταση.
Επιλέγουμε Close όταν τελειώσει ο οδηγός εγκατάστασης.

Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αποστολής ηλεκτρονικών βαθμολόγιων. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.

 
Με εικόνες