Ρυθμίσεις υπολογιστή για αποστολή ηλεκτρονικής βαθμολογίας από υπολογιστή Windows και το περιβάλλον faculty.auth.gr

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing στον υπολογιστή μας .

Εκτελούμε το παρακάτω αρχείο εγκατάστασης:

Windows 64bit: Grades Digital Signing Installer
Windows 32bit: Grades Digital Signing Installer

Στον οδηγό εγκατάστασης επιλέγουμε Next.

Στο επόμενο παράθυρο αφήνουμε την προεπιλογή για δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας.

Επιλέγουμε Install και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 

Σε επόμενο στάδιο θα ζητηθεί να εγκαταστήσουμε τους drivers της κρυπτογραφικής συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιούμε για την υπογραφή των βαθμολόγιων.

Αν ήδη χρησιμοποιούσαμε το προηγούμενο σύστημα υποβολής βαθμολόγιων https://sis.auth.gr και υπογράφαμε βαθμολόγια από αυτόν τον υπολογιστή τότε δεν χρειάζεται να επιλέξουμε εγκατάσταση κάποιου driver.

Με την ολοκλήρωση του οδηγού εγκατάστασης (wizard) θα έχει δημιουργηθεί στην Επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο της εφαρμογής UniverSIS Grades Digital Signing που είναι απαραίτητη για να υπογράφουμε βαθμολόγια.

Επίσης, εγκαθίσταται στον πλοηγό Google Chrome η επέκταση UniverSIS Grade Digital Signing Chrome Plugin κι εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Επιλέγουμε Προσθήκη επέκτασης. Πρόκειται για μελλοντική επέκταση του συστήματος και είναι χρήσιμο να υπάρχει καθώς θα διευκολύνει τη χρήση της αργότερα.

Οδηγίες για την υποβολή βαθμολόγιου υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/facultyauth.

 
Με εικόνες