Ρυθμίσεις υπολογιστή για αποστολή ηλεκτρονικής βαθμολογίας από υπολογιστή Windows

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής UniverSIS Grades Digital Signing στον υπολογιστή μας.

Εκτελούμε το αρχείο εγκατάστασης από την τοποθεσία https://it.auth.gr/sites/default/files/downloads/Grades Digital Signing Installer 1.0 - signed.exe.

Στον οδηγό εγκατάστασης επιλέγουμε Next.

Στο επόμενο παράθυρο αφήνουμε την προεπιλογή για δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας.

Επιλέγουμε Install και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 

Σε επόμενο στάδιο θα ζητηθεί να εγκαταστήσουμε τους drivers της κρυπτογραφικής συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιούμε για την υπογραφή των βαθμολόγιων.

Αν ήδη χρησιμοποιούσαμε το προηγούμενο σύστημα υποβολής βαθμολόγιων https://sis.auth.gr και υπογράφαμε βαθμολόγια από αυτόν τον υπολογιστή τότε δεν χρειάζεται να επιλέξουμε εγκατάσταση κάποιου driver.

Με την ολοκλήρωση του οδηγού εγκατάστασης (wizard) θα έχει δημιουργηθεί στην Επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο της εφαρμογής UniverSIS Grades Digital Signing που είναι απαραίτητη για να υπογράφουμε βαθμολόγια.

Οδηγίες για την υποβολή βαθμολόγιου υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/facultyauth.

 
Με εικόνες