Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από Mozilla Firefox

Από το βασικό μενού του Mozilla Firefox πηγαίνετε Εργαλεία/Tools ->Επιλογές/Options->Προχωρημένα/Advanced. Στην καρτέλα Πιστοποιητικά/Certificates επιλέξτε Προβολή Πιστοποιητικών/View Certificates. Αν δεν εμφανιστεί το βασικό μενού πατήστε μια φορά το πλήκτρο Alt, για να εμφανιστεί.

Στην καρτέλα Τα Πιστοποιητικά Σας/Your Certificates θα πρέπει να εμφανίζεται το προσωπικό σας πιστοποιητικό. Επιλέξτε το και πατήστε Εξαγωγή/Backup.

Επιλέξτε το χώρο αποθήκευσης του πιστοποιητικού σας. Αφού αποδώσετε ένα όνομα στο αρχείο εξαγωγής πατήστε Αποθήκευση/Save.

Πληκτρολογήστε ένα νέο μυστικό κωδικό προστασίας του πιστοποιητικού σας και πατήστε ΟΚ.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας πληροφορεί ότι έγινε επιτυχής εξαγωγή του πιστοποιητικού σας. Πατήστε ΟΚ και ξανά ΟΚ για να επιστρέψετε στο παράθυρο Επιλογές/Options.

Τέλος, κλείστε το παράθυρο Επιλογές/Optionsγια να επιστρέψετε στο βασικό παράθυρο του Mozilla Firefox.

 
Με εικόνες