Οδηγίες εξ αποστάσεως συνεδρίας για την εξέταση μαθήματος

Διδάσκοντες

Για τις ανάγκες της εξέτασης ενός μαθήματος θα χρειαστεί να παραμετροποιηθεί κατάλληλα το εικονικό δωμάτιο που χρησιμοποιήθηκε για τις εξ αποστάσεως διαλέξεις ή να δημιουργηθεί νέο δωμάτιο συνεδρίας. Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στο δωμάτιο εξέτασης με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Δείτε τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με την εφαρμογή θα χρησιμοποιήσετε:

 • Zoom
 • Skype for Business (η υπηρεσία έχει αποσυρθεί από τη Microsoft)
 • Google Meet
 • BBB 


Άλλες χρήσιμες οδηγίες

 1. Zoom - Διαχωρισμός συμμετεχόντων σε μικρότερα δωμάτια
 2. Χρήση δωματίων στο Zoom για την ταυτοποίηση φοιτητή
 3. Συχνές ερωτήσεις για θέματα ασφάλειας μιας συνεδρίας σε Zoom
 4. Άλλες συχνές ερωτήσεις διδασκόντων

 

Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σε εξέταση μαθήματος με εξ αποστάσεως συνεδρία και χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, δείτε σχετικά τις παρακάτω οδηγίες:


Άλλες χρήσιμες οδηγίες

 1. Μετατροπή εικόνων σε αρχείο pdf
 2. Ενεργοποίηση wifi hotspot σε κινητό τηλέφωνο
 3. Χρήση της κάμερας του κινητού από τον υπολογιστή
 4. Έλεγχος οπτικοακουστικών μέσων σε συνεδρία με το Zoom, Google Meet

            Αντιμετώπιση προβλημάτων
                - στο Zoom