Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με τη χρήση του Mozilla Thunderbird

Εισαγωγή πιστοποιητικού άλλου χρήστη

Για να αποστείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα, είναι απαραίτητο να έχετε το δημοσιευμένο ψηφιακό πιστοποιητικό του παραλήπτη. Εάν ο παραλήπτης του μηνύματός σας έχει πιστοποιητικό από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ, τότε αναζητήστε το από τη σελίδα αναζήτησης πιστοποιητικών και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας.

  • Εισάγετε στοιχεία όπως το email του χρήστη που αναζητάτε, πατήστε Αναζήτηση/Search. Στο πιστοποιητικό που δεν έχει κόκκινη ένδειξη στα δεξιά («Έληξε»/"Expired" ή «Ανακλήθηκε»/"Revoked") πατήστε Αποθήκευση/Save. Επιλέξτε το χώρο στον υπολογιστή σας όπου θέλετε να αποθηκευτεί το πιστοποιητικό και πατήστε OK.
  • Ακολουθήστε τη διαδρομή Εργαλεία/Tools ->Ρυθμίσεις Λογαριασμού/Account Settings ->Ασφάλεια/Security->Προβολή Πιστοποιητικών/View Certificates.
  • Στο παράθυρο Διαχείριση Πιστοποιητικών/Certificate Manager επιλέξτε την καρτέλα Πρόσωπα/People. Εδώ μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά τρίτων που διαθέτετε. Επιλέξτε Εισαγωγή/Import. Αναζητήστε το πιστοποιητικό του χρήστη και πατήστε Άνοιγμα/Open. Πατήστε OK και ξανά OK.

Αποστολή κρυπτογραφημένου μηνύματος

 Επιλέξτε Μήνυμα/Message->Νέο Μήνυμα/New Message. Tσεκάρετε το Επιλογές/Options->«Κρυπτογράφηση Αυτού Του Μηνύματος»/"Encrypt This Message". Η παρουσία του συγκεκριμένου εικονιδίου  δηλώνει ότι το μήνυμα είναι κρυπτογραφημένο.

Ανάγνωση κρυπτογραφημένου μηνύματος

Εισάγετε το προσωπικό σας πιστοποιητικό στο Thunderbird, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω. Η παρουσία του συγκεκριμένου εικονιδίου   δηλώνει ότι το μήνυμα είναι κρυπτογραφημένο.

 
Με εικόνες