Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με τη χρήση του Mail.app(MacOSX)

Εισαγωγή πιστοποιητικού άλλου χρήστη

Για να αποστείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα θα πρέπει να έχετε το δημοσιευμένο ψηφιακό πιστοποιητικό του παραλήπτη. Εάν ο παραλήπτης του μηνύματός σας έχει πιστοποιητικό από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ, τότε μπορείτε να το αναζητήσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας από τη σελίδα αναζήτησης πιστοποιητικών.

  • Εισάγετε στοιχεία όπως το email του χρήστη που αναζητάτε και πατήστε Αναζήτηση/Search. Στο πιστοποιητικό που δεν έχει κόκκινη ένδειξη στα δεξιά («Έληξε»/"Expired" ή «Ανακλήθηκε»/"Revoked") πατήστε Αποθήκευση/Save. Το πιστοποιητικό σας θα τοποθετηθεί όπου έχετε επιλέξει να αποθηκεύονται τα αρχεία που κατεβάζετε από το Internet (προεπιλογή Downloads).
  • Κάντε διπλό κλικ στο πιστοποιητικό ώστε να εγκατασταθεί στο Keychain (πρόγραμμα διαχείρισης πιστοποιητικών στο MacOS).
Κρυπτογράφηση και αποστολή

Για να αποστείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα επιλέξτε Compose New Message. H παρουσία του συγκεκριμένου εικονιδίου   δηλώνει ότι το μήνυμα θα είναι κρυπτογραφημένο.

Ανάγνωση κρυπτογραφημένου μηνύματος

Εισάγετε το προσωπικό σας πιστοποιητικό σύμφωνα με τις οδηγίες της που βρίσκονται εδώ. Η παρουσία του συγκεκριμένου εικονιδίου  δηλώνει ότι το μήνυμα είναι κρυπτογραφημένο.

 
Με εικόνες