Μεταφόρτωση νέου εγγράφου

Για να ανεβάσουμε ένα έγγραφο ανοίγουμε το φάκελο που θα τοποθετηθεί, π.χ. Πρωτόκολλο. Στο επάνω μέρος βλέπουμε τη διαδρομή που βρισκόμαστε.

Επιλέγουμε Μεταφόρτωση και αφού εντοπίσουμε το έγγραφο που μας ενδιαφέρει, ολοκληρώνεται αμέσως το ανέβασμά του.

 
Με εικόνες