Προβολή ιστοχώρου

Στην αρχική σελίδα, στο πεδίο Οι ιστοχώροι μου, βλέπουμε τις μονάδες για τις οποίες έχουμε πρόσβαση στα αρχεία τους. Κάθε μονάδα (ιστοχώρος) αποτελεί ένα αποθετήριο (χώρο) αρχείων.

Επιλέγουμε μια μονάδα για να δούμε τα έγγραφα που περιέχει κι εμφανίζεται το Dashboard του χώρου της μονάδας:

Σε αυτό βλέπουμε:

1. Ποια είναι τα μέλη που έχουν πρόσβαση σε αυτόν το χώρο. Αν πρόκειται για ακαδημαϊκή ή διοικητική μονάδα έχει πρόσβαση όλο το διοικητικό κι εκπαιδευτικό προσωπικό της μονάδας. Επιπλέον, για κάθε μέλος φαίνεται ο ρόλος του (τι δικαιώματα έχει) στην εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων.
Οι διαθέσιμοι ρόλοι είναι:
i. Διαχειριστής - έχει πλήρη δικαιώματα σε όλα τα έγγραφα στο χώρο της μονάδας του. Επιπλέον, μπορεί να ρυθμίσει το ρόλο κάθε χρήστη του χώρου της μονάδας
ii. Συνεργάτης - έχει πλήρη δικαιώματα σε όλα τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στο χώρο της μονάδας του. Μπορεί να επεξεργαστεί αλλά δεν μπορεί να διαγράψει έγγραφα που έχουν δημιουργήσει άλλα μέλη
iii. Συντελεστής - έχει πλήρη δικαιώματα σε όλα τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στο χώρο της μονάδας του. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί ούτε και να διαγράψει έγγραφα που έχουν δημιουργήσει άλλα μέλη αλλά μπορεί να τα προβάλει
iv. Μέλος – μπορεί μόνο να προβάλει έγγραφα του χώρου της μονάδας όπου ανήκει. Δεν μπορεί να δημιουργήσει δικά του έγγραφα.

2. Το περιεχόμενο του χώρου όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε ποια έγγραφα θέλουμε να εμφανίζονται. Στο παράδειγμά μας έχουμε ρυθμίσει να εμφανίζονται τα Αγαπημένα μας έγγραφα.

3. Τις τελευταίες δραστηριότητες (ενέργειες που έχουν γίνει) όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τα διαθέσιμα φίλτρα ώστε να εμφανίζονται μόνο οι δραστηριότητες που μας αφορούν, π.χ. δραστηριότητες των τελευταίων 7 ημερών.

 
Με εικόνες