Υποβολή προσωπικού αιτήματος προς τη Μονάδα μου μέσω docs.auth.gr

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αφορά στην παρούσα φάση το προσωπικό Ακαδημαϊκών Μονάδων.

Εφόσον έχουμε ετοιμάσει την αίτησή μας (αρχείο PDF), μπορούμε να προχωρήσουμε με την αποστολή της στη Μονάδα μας. Αν η αίτηση περιλαμβάνει συνοδευτικά έγγραφα τότε θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση ώστε να στείλουμε μόνο ένα αρχείο ως αίτηση. Ο απλούστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι κατά τη σάρωση όλων των εγγράφων να δημιουργηθεί ένα αρχείο PDF που θα αποστείλουμε ως συνολική αίτηση  στη Μονάδα. Εναλλακτικά, αν όλα τα έγγραφα μας είναι στη μορφή Microsoft Word Document μπορούμε να μετατρέψουμε όλο το αρχείο σε μορφή PDF από την επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως του Microsoft Word. Προσοχή! Το τελικό αρχείο προς αποστολή θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτηση και θα πρέπει να είναι τύπου PDF.

Στο περιβάλλον docs.auth.gr επιλέγουμε Τα Αρχεία μου > Μεταφόρτωση > Επιλογή αρχείου/ων για ανέβασμα για να ανεβάσουμε την αίτηση.

Επιλέγουμε να ανοίξει το αρχείο που ανεβάσαμε και στη συνέχεια από δεξιά στις Διαδικασίες εγγράφων, επιλέγουμε Υποβολή του εγγράφου ως προσωπικό αίτημα προς τη Μονάδα μου.

 

Θα εμφανιστεί ένας διάλογος επιβεβαίωσης όπου επιλέγουμε ΟΚ για να αποσταλεί το αίτημά μας.

Το σύστημα μας ενημερώνει με μήνυμα ότι το έγγραφο εστάλη στη Μονάδα μας. Ταυτόχρονα, θα μας αποστείλει ενημερωτικό email σχετικά με την αποστολή του αιτήματος στη Γραμματεία του τμήματος και ακολούθως περιμένουμε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αίτησής μας.

   

Όταν γίνει η πρωτοκόλληση από την γραμματεία, το σύστημα θα μας ενημερώσει με νέο email με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ή απλά το email θα περιέχει ενημέρωση για την καταχώρηση του αιτήματός μας αν αυτό δεν απαιτεί πρωτοκόλληση.

Όταν η γραμματεία ολοκληρώσει τις ενέργειες και ανεβάσει το έγγραφο της απάντησης (π.χ. τη  βεβαίωση που ζητήσαμε) ολοκληρώνει τις απαιτούμενες ενέργειες στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ενημερωνόμαστε αυτόματα μέσω νέου email ότι η απάντηση στην αίτησή μας είναι διαθέσιμη στα αρχεία μας ενώ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν και μέσω του email που λαμβάνουμε.

 
Με εικόνες