Υπογραφή εγγράφου pdf της εφαρμογής docs.auth.gr

Για να μπορούμε να υπογράφουμε ψηφιακά ένα έγγραφο απευθείας μέσα από την εφαρμογή docs.auth.gr θα πρέπει αρχικά να εγκαταστήσουμε το λογισμικό AutoFirma. Η δυνατότητα υποστηρίζεται προς το παρόν μόνο σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows και μόνο μέσω των πλοηγών Mozilla Firefox και Google Chrome.

Ακολουθούν οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού καθώς και οδηγίες για την υπογραφή.

Εγκατάσταση του λογισμικού Autofirma
 1. Το λογισμικό Autofirma μπορούμε να το κατεβάσουμε μέσα από το περιβάλλον docs, επιλέγοντας διαδοχικά Ιστοχώροι-> Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο->Έγγραφα-> Εγκατάσταση AutoFirma. Ανάλογα με την έκδοση των Windows του υπολογιστή μας, επιλέγουμε το αντίστοιχο αρχείο, πατάμε Λήψη και Εκτέλεση.  Εναλλακτικά, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να το εγκαταστήσουμε από τα διαθέσιμα αρχεία αυτού του εγχειριδίου δεξιά.

 2. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί,επιλέγουμε Yes για να επιτραπεί η εγκατάσταση του προγράμματος.

 3. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Επόμενο/Next.
 4. Στη συνέχεια Συμφωνώ/I agree.

   
 5. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Εγκατάσταση/Install.

   
 6. Στη συνέχεια Επόμενο/Next μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο με την επιλογή Finish για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής
 1. Εφόσον έχουμε εγκαταστήσει το λογισμικό AutoFirma είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Συνδέουμε την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα η οποία φέρει το ψηφιακό πιστοποιητικό μας και ανοίγουμε το έγγραφο που θέλουμε να υπογράψουμε μέσα από την εφαρμογή docs.auth.gr. Από το μενού δεξιά Ενέργειες Εγγράφων επιλέγουμε Υπογραφή PDF.


   
 2. Στη συνέχεια επιλέγουμε σε ποια θέση θα μπει η υπογραφή ανάλογα με το πλήθος των υπογραφών που ήδη διαθέτει το έγγραφο. Αν το έγγραφο υποράφεται για πρώτη φορά θα πρέπει να επιλέξουμε Πρώτη υπογραφή. Επιπλέον, μπορούμε να επιλέξουμε και σε ποια σελίδα θα τοποθετηθεί (πρώτη ή τελευταία του εγγράφου).

   
 3. Μετά την επιλογή Υπογραφή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα του προγράμματος AutoFirma για την υπογραφή του εγγράφου, οπότε και επιλέγουμε Open AutoFirma. Καλό είναι να επιλέξουμε να θυμάται ο πλοηγός μας την επιλογή μας για να μην εμφανιστεί ξανά το μήνυμα.

   
 4. Καθώς υπογράφεται το έγγραφο θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για την εξέλιξη της διαδικασίας.


   
 5. Έπειτα θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου θα επιλέξουμε το πιστοποιητικό μέσω του οποίου θα υπογράψουμε το έγγραφό μας.

   
 6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι το Έγγραφο έχει υπογραφεί.


   
 7. Για να διαπιστώσουμε ότι έχει υπογραφεί επιτυχώς το έγγραφο, μπορούμε είτε να κάνουμε λήψη του Εγγράφου και να το ανοίξουμε για να το δούμε είτε να ανοίξουμε τις Ιδιότητες του εγγράφου από το μενού δεξιά όπου θα πρέπει να αναγράφεται ότι το έγγραφο έχει υπογραφεί ψηφιακά καθώς και ποιος το έχει υπογράψει.
Αλλαγή του λογότυπου κατά την ψηφιακή υπογραφή

 

Αν επιθυμούμε να αλλάξουμε το λογότυπο του ΑΠΘ που εμφανίζεται στην υπογραφή μας και να εμφανίζεται το αντίστοιχο του τμήματός μας , μπορούμε να μεταβούμε στο φάκελο εγκατάστασης του λογισμικού Autofirma μέσα από τη διαδρομή C:\Program Files\AutoFirma\AutoFirma και να εισάγουμε το λογότυπο που επιθυμούμε με όνομα: logo.jpg

Όταν θα υπογράφουμε στη συνέχεια τα έγγραφά μας, θα υπάρχει στην ψηφιακή υπογραφή το λογότυπο που έχουμε εισάγει στο φάκελο Autofirma και όχι το λογότυπο του ΑΠΘ.

 
Με εικόνες