Υποβολή αιτήματος ακαδημαϊκής Μονάδας σε Μονάδα της Διοίκησης μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Ανοίγουμε το έγγραφο που θέλουμε να υποβάλουμε στο ΤΠΔ κι επιλέγουμε Έναρξη διαδικασίας.

Στις διαθέσιμες διαδικασίες που εμφανίζονται επιλέγουμε Υποβολή του εγγράφου ως αίτημα της μονάδας μου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε, αν επιθυμούμε, να προσθέσουμε συνημμένο/α στο αρχικό έγγραφο και στη συνέχεια κάνουμε Έναρξη διαδικασίας.

Όταν το έγγραφο που στείλαμε στο ΤΠΔ πρωτοκολληθεί και προωθηθεί για εξυπηρέτηση τότε θα λάβουμε σχετικό ενημερωτικό email που θα περιέχει τον αριθμό πρωτοκόλλου που πήρε το έγγραφο.

Αφού ολοκληρωθεί η εξυπηρέτηση του αιτήματος μας, τότε θα λάβουμε ακόμα ένα email που περιέχει σύνδεσμο για την πρόσβαση στο έγγραφο απάντησης. Επιπλέον, επειδή το έγγραφο αυτό τοποθετείται στα Εισερχόμενα του Πρωτοκόλλου της Μονάδας μας ξεκινάει διαδικασία πρωτοκόλλησης ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αν απαιτείται.

 


 

Αν δεν υπάρχει συνημμένο έγγραφο το email μπορεί να  περιέχει οδηγίες από το ΤΠΔ.

 
Με εικόνες