Διαχείριση μελών αποθηκευτικού χώρου μονάδας

Από το Dashboard της μονάδας μας επιλέγοντας Μέλη μπορούμε να διαχειριστούμε τα μέλη που έχουν πρόσβαση στο χώρο της μονάδας μας.

Από την προβολή αυτή μπορούμε:
  1. να κάνουμε Αναζήτηση ώστε να εντοπίσουμε αν κάποιο πρόσωπο περιλαμβάνεται στα μέλη
  2. να αποδώσουμε κάποιον από τους διαθέσιμους ρόλους σε ένα μέλος της μονάδας μας. Ειδικά αν πρόκειται το συγκεκριμένο μέλος να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ή τη διακίνηση εγγράφων τότε θα πρέπει να του αποδώσουμε δικαιώματα Διαχειριστή. Οι διαθέσιμοι ρόλοι περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Προβολή ιστοχώρου.
  3. να προσθέσουμε άλλα μέλη του ΑΠΘ ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο της μονάδας μας με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Για να γίνει αυτό επιλέγουμε την ένδειξη Πρόσκληση Ατόμων.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης πληκτρολογούμε το Ονοματεπώνυμο ή το username του μέλους το οποίο θέλουμε να προσκαλέσουμε στην υπηρεσία, επιλέγουμε Επιλογή και από την ένδειξη Επιλογή Ρόλου, αναθέτουμε το ρόλο που επιθυμούμε στο συγκεκριμένο μέλος. Μετά την επιλογή του ρόλου, κάνουμε κλικ στην ένδειξη Add users και το συγκεκριμένο μέλος αποκτά πρόσβαση στον ιστοχώρο μας .

 
Με εικόνες