Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής σε πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες Τμημάτων

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορούμε να ρυθμίσουμε το Adobe Reader ώστε στην ψηφιακή υπογραφή, να εμφανίζεται η σφραγίδα  του Τμήματος και η ιδιόχειρη υπογραφή του Γραμματέα.

Προσοχή : Η ψηφιακή υπογραφή πρέπει να γίνει με την χρήση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού του Γραμματέα του Τμήματος.
 

Σαρώνουμε την σφραγίδα / υπογραφή του Γραμματέα του Τμήματος, αποθηκεύουμε με μορφή pdf.

Ανοίγουμε το Adobe Reader και επιλέγουμε Edit -> Preferences.

Επιλέγουμε Signatures -> Creation & Appearance -> More.

Επιλέγουμε New για να δημιουργήσουμε τη νέα μορφή στην υπογραφή μας.

Επιλέγουμε Imported graphic -> File. Αναζητούμε το pdf της σφραγίδας/υπογραφής που αποθηκεύσαμε προηγουμένως. Αφού το επιλέξουμε πατάμε ΟΚ.

Πληκτρολογούμε έναν τίτλο (πχ Signature) και στο Configure Text  επιλέγουμε το Name - Date - Distinguished name.

Για να υπογράψουμε ένα έγγραφο με την ψηφιακή μας υπογραφή πηγαίνουμε Tools -> Certificate -> Digitally Sign και επιλέγουμε το μέρος που θα υπογράψουμε.

Στο Appearance επιλέγουμε την μορφή που έχουμε δημιουργήσει.

 
Με εικόνες