Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Mail.app(MacOSX)

Η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων προϋποθέτει να έχουμε αποκτήσει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ (δείτε οδηγίες για έκδοση προσωπικού πιστοποιητικού στο αριστερό μενού) και να το έχουμε εισάγει στο keychain του υπολογιστή μας με λειτουργικό OSX

    Οδηγίες εισαγωγής πιστοποιητικού στο keychain του υπολογιστή MacOS υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα

 Επιλέξτε Compose New Message. H παρουσία του συγκεκριμένου εικονιδίου   δηλώνει ότι το μήνυμα συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

 

 
Με εικόνες