Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση σε βάση δεδομένων

Από το μενού Websites & Domains επιλέγουμε Databases.

Επιλέγουμε την καρτέλα users και έπειτα τον αντίστοιχο χρήστη της βάσης που θέλουμε να τροποποιήσουμε.

Στη νέα φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα νέο όνομα χρήστη στο πεδίο Database User Name και ένα νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία New Password και Confirm Password.

 
Με εικόνες