Οδηγίες διαχείρισης της εφαρμογής classschedule

Η εφαρμογή «Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών ΑΠΘ» δίνει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και εποπτείας των προγραμμάτων διδασκαλίας και της διαθεσιμότητας των αιθουσών του ΑΠΘ. Η εφαρμογή αντλεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το κεντρικό σύστημα γραμματειών και καθιστά δυνατή μεταξύ άλλων την καταχώρηση προγραμμάτων διδασκαλίας και εξετάσεων από τους διαχειριστές των Τμημάτων.
Είσοδος στην υπηρεσία

Η είσοδος γίνεται από την ιστοσελίδα class.auth.gr επιλέγοντας Είσοδος πάνω δεξιά και εισάγοντας έπειτα τα στοιχεία του Ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Περίοδοι και Αργίες

Αρχικά, πρέπει να ορίσουμε την χρονική περίοδο του προγράμματος που θέλουμε να καταχωρήσουμε.
Στην καρτέλα Ρυθμίσεις εμφανίζονται τέσσερις επιλογές. Οι δύο (Περίοδοι Μονάδας και Αργίες Μονάδας) μας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την περίοδο των μαθημάτων ανά εξάμηνο και των εξεταστικών, καθώς κι επιπλέον αργίες για το Τμήμα μας, πέραν των τυπικών που ορίζονται κεντρικά για όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και εμφανίζονται στις υπόλοιπες δύο επιλογές (Περίοδοι και Αργίες). 

 

Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε από το μενού για τη μονάδα μας, ανοίγει και η αντίστοιχη επιλογή για να δημιουργήσουμε Νέα χρονική περίοδο ή Νέα αργία.

Κρατήσεις

Από το μενού Κρατήσεις δημιουργούμε το πρόγραμμα μαθημάτων καταχωρώντας κρατήσεις αιθουσών.

 

Μας δίνονται δύο διαφορετικοί τρόποι κρατήσεων, είτε επιλέγοντας Κρατήσεις Λίστα, είτε μέσα από τη μορφή ημερολογίου επιλέγοντας Κρατήσεις Ημερολόγιο. Από την μορφή Κρατήσεις Λίστα μπορούμε να μεταβούμε στην μορφή Κρατήσεις Ημερολόγιο και αντίστροφα επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη στην εκάστοτε σελίδα.

Μπορούμε να προσθέσουμε νέα κράτηση με το κουμπί Νέα κράτηση από τη μορφή Λίστας.

 

Μπορούμε να καταχωρήσουμε κρατήσεις για εκδηλώσεις, συνελεύσεις ή μαθήματα. Μπορούμε επίσης, να επιλέξουμε συγκεκριμένα Τμήματα ενός μαθήματος, τους Υπεύθυνους διδασκαλίας, την Αίθουσα κράτησης, τον Τύπο (έκτακτη, τακτική) και την Ημέρα, Ωρα και Διάρκεια διεξαγωγής. Πατώντας Αποθήκευση καταχωρείται η συγκεκριμένη κράτηση.

 

Υπάρχει η δυνατότητα, επίσης, να κάνουμε διπλοκράτηση σε κάποια αίθουσα που επιθυμούμε, όταν π.χ. θέλουμε να κάνουμε έκτακτη κράτηση σε ώρα και μέρα που χρησιμοποιείται η αίθουσα σε τακτικό μάθημα. Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση εμφανίζεται από κάτω σε κόκκινο πλαίσιο η ένδειξη Υπάρχει άλλη κράτηση για την επιλεγμένη αίθουσα! Επιλέξτε πάλι αποθήκευση για επιβεβαίωση της καταχώρησης. Οπότε, πατώντας ξανά αποθήκευση επιτυγχάνεται η διπλοκράτηση.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα διπλοκράτησης σε κάποιο τμήμα είναι να ενημερωθεί το ΚΗΔ για την επιθυμία αυτή.

 

Εναλλακτικά, μπορούμε να προσθέσουμε νέα κράτηση με κλικ επάνω στο ημερολόγιο στη μορφή Ημερολογίου.
Στις Κρατήσεις Ημερολόγιο μπορούμε στις υπάρχουσες κρατήσεις

  •     με click επάνω σε κάποια κράτηση να τροποποιήσουμε τα στοιχεία της
  •     να κάνουμε resize το κουτί τροποποιώντας έτσι την αρχή και το τέλος της κράτησης
  •     να κάνουμε drag & drop σε άλλη μέρα και ώρα

 

Επιπλέον, μπορούμε να εξάγουμε κρατήσεις καθώς και να μεταβάλουμε ή να διαγράψουμε συγκεκριμένες κρατήσεις. Υπάρχει επίσης, δυνατότητα εισαγωγής κρατήσεων από CSV αρχείο.

Εξαγωγή κρατήσεων

Από την σελίδα των κρατήσεων μπορoύμε να εξάγουμε κρατήσεις σε PDF, HTML, CSV ή iCal.

 

Μαζική εισαγωγή κρατήσεων από αρχείο CSV

Η εισαγωγή κρατήσεων από αρχείο CSV έχει νόημα όταν έχουμε ήδη εξάγει κρατήσεις από προηγούμενο εξάμηνο και θέλουμε να προβούμε σε μικρές αλλαγές πριν τις εισάγουμε και πάλι. Αφού μεταφορτώσουμε το αρχείο εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας η λάθους με αναφορά που υπάρχει πρόβλημα.

Διαχείριση αιθουσών

Μπορούμε να προσθέσουμε αίθουσες άλλων τμημάτων ή να εξάγουμε τις αίθουσες σε αρχείο CSV. Μπορούμε επίσης να αποδώσουμε φιλικές ονομασίες σε αίθουσες που χρησιμοποιούμε για τις κρατήσεις του προγράμματος σπουδών καθώς και να διαγράψουμε αίθουσες που δε χρειάζόμαστε.

 

 

Μαθήματα

Έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία των γραμματειών σε πραγματικό χρόνο και εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα ένα συγκεκριμένο έτος και περίοδο καθώς και τους διδάσκοντες στο κάθε μάθημα. Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο CSV.

 

Διαχειριστές

Στην καρτέλα Διαχειριστές εμφανίζεται λίστα με τα στοιχεία των διαχειριστών όλων των τμημάτων, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών όπως επίσης και να δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζουμε ποιοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης είτε στο Τμήμα μας είτε στα υπόλοιπα Τμήματα του ΑΠΘ.

 

 

 
Με εικόνες