Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού σε MacOSX

Προκειμένου να ελέγξουμε αν έχουμε αποθηκευμένο το προσωπικό πιστοποιητικό μας στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του OSΧ από το Doc κάνουμε κλικ στο Finder και επιλέγουμε Applications/Εφαρμογές. Στη στήλη που εμφανίζεται επιλέγουμε Utilities/Βοηθήματα και κάνουμε κλικ στο Keychain Access/ Κλειδοθήκη

 

Αφού ανοίξει το παράθυρο Keychain Access επιλέγουμε από το μενού αριστερά login/Είσοδος και στο κεντρικό μενού εμφανίζονται τα πιστοποιητικά μας και τα αναλυτικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο/Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού).

 

Στην περίπτωση που έχουμε το προσωπικό πιστοποιητικό μας στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα του Πανεπιστημίου,τοποθετούμε την ταυτότητα στο card reader κι έπειτα το συνδέουμε μέσω usb με τον υπολογιστή. Στο παράθυρο του Keychain Access/Κλειδοθήκη επιλέγουμε από το μενού αριστερά το Gem και εμφανίζεται το πιστοποιητικό μας στο κεντρικό μενού.

 
Με εικόνες