Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Προκειμένου να ελέγξουμε αν το προσωπικό πιστοποιητικό μας είναι αποθηκευμένο στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του πλοηγού του Mozilla Firefox επιλέγουμε από το μενού Εργαλεία/Tools και κάνουμε κλικ στις Επιλογές/Options

Στην καρτέλα που εμφανίστηκε επιλέγουμε Για προχωρημένους/Advanced, κάνουμε κλικ στα Πιστοποιητικά/Certificates και επιλέγουμε Εμφάνιση Πιστοποιητικών/View Certificates

Στην καρτέλα Τα Πιστοποιητικά σας/Your Certificates, εμφανίζεται το προσωπικό μας πιστοποιητικό, αν υπάρχει αποθηκευμένο, καθώς και η Ημερομηνία Λήξης/Expires On αυτού.

 
Με εικόνες