Έλεγχος του προσωπικού πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Μόλις συνδέσουμε την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα ακολουθούμε τη διαδρομή Applications->Utilities->Keychain Access.

Επάνω δεξιά υπάρχει η επιλογή Gemalto. Κάνουμε διπλό κλικ και βλέπουμε ότι εμφανίζεται το πιστοποιητικό μας.

 
Με εικόνες