Έλεγχος του προσωπικού πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Οι παρακάτω οδηγίες προϋποθέτουν ότι έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες ρύθμισης συσκευής για χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Μετά την εισαγωγή της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα αλλάξει ένα από τα εικονίδια μορφή και θα είμαστε σε θέση να τη χρησιμοποιήσουμε.

Κάνουμε διπλό κλικ στο ενεργό εικονίδιο και ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με την ένδειξη Πιστοποιητικά και δίνουμε το PIN (κωδικός) της κάρτας για να εμφανιστεί εκτός από το Δημόσιο κλειδί και το Ιδωτικό κλειδί του πιστοποιητικού μας:

\

Επιλέγουμε το πιστοποιητικό (π.χ. Dokimos Dokimakis's Aristotle University of Thessaloniki) και κατόπιν κάνουμε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες, όπου και βλέπουμε πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό μας.

 
Με εικόνες