Μεταφορά προσωπικού πιστοποιητικού σε άλλο υπολογιστή

Εφόσον έχουμε ήδη προσωπικό πιστοποιητικό εγκατεστημένο σε κάποιον υπολογιστή, το εξάγουμε ακολουθώντας τις οδηγίες για εξαγωγή πιστοποιητικού.
Για να βρούμε τις κατάλληλες οδηγίες θα πρέπει να γνωρίζουμε αν το πιστοποιητικό μας βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών:

Εφόσον αποθηκεύσουμε το αρχείο του πιστοποιητικού που εξάγαμε στο Βήμα 1 σε ένα μέσο αποθήκευσης (π.χ. memory stick), ακολουθούμε τις οδηγίες για εισαγωγή πιστοποιητικού. Ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε το πιστοποιητικό καθορίζει και τον χώρο που θα το εισάγουμε.

Οδηγίες για εισαγωγή πιστοποιητικού σε:

  • certificate store των Windows (για ρύθμιση πρόσβασης VPN με χρήση πιστοποιητικού, ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Outlook, Windows Mail, Windows Live Mail)
  • keychain του MacOSX (για ρύθμιση πρόσβασης VPN με χρήση πιστοποιητικού, ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογράφηση μηνυμάτων με Mail.app)
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Thunderbird (για ψηφιακή υπογραφή ή κρυπτογράφηση μηνυμάτων)
 
Με εικόνες