Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Κλειστά δελτία διαστήματος 2022-01-14 - 2022-01-21

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Γεωπονίας και Δασολογίας 21-01-2022 08:33 Προγραμματισμένη Εργασία
1 Εργασίες συντήρησης υπηρεσίας login.auth.gr 21-01-2022 08:00 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Νομικής και Οικονομικών Επιστημών 19-01-2022 08:36 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας στις Κλινικές Κτηνιατρικής (Βαρδάρης)(κτ. 66) 19-01-2022 09:17 Βλάβη
2 Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας σε εξωκείμενες μονάδες 18-01-2022 12:31 Βλάβη
2 Διακοπή δικτύου σε μέρος κτιρίων του κεντρικού campus του ΑΠΘ 17-01-2022 10:43 Βλάβη
0 Εργασίες συντήρησης στον κεντρικό ιστοχώρο www.auth.gr 13-01-2022 13:00 Προγραμματισμένη Εργασία
0 Εργασίες συντήρησης στην υπηρεσία websites.auth.gr 13-01-2022 13:15 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής 14-01-2022 08:35 Προγραμματισμένη Εργασία