Εργασίες συντήρησης υπηρεσίας login.auth.gr

Έναρξη προβλήματος: 21-01-2022 08:00
Λήξη προβλήματος: 21-01-2022 08:30
Κατάσταση δελτίου: Κλειστό
Τύπος δελτίου: Προγραμματισμένη Εργασία
Καταγράφων τεχνικός ΚΗΔ: Αποστολος Βαβαλας
Χρόνος αποκατάστασης: 30 λεπτά
Αποκατάσταση από: ΚΗΔ - Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών
Τρέχουσα σοβαρότητα: Μη κρίσιμο πρόβλημα που υποβαθμίζει την ποιότητα σύνδεσης ή υπηρεσίας δικτύου  Επεξήγηση
19-01-2022 11:57 - Αρχική περιγραφή δελτίου

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα παρουσιαστούν ολιγόλεπτες διακοπές στην υπηρεσία login.auth.gr (SSO) λόγω τεχνικών εργασιών συντήρησης που θα επηρεάσουν το σύνολο των υπηρεσιών ( πχ elearning, hrm, zoom, κλπ).

21-01-2022 08:42 - Κλείσιμο δελτίου

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.

Επεξήγηση σοβαρότητας:

Πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου ή της ποιότητας μιας προσφερόμενης υπηρεσίας του ΚΗΔ. Αν η επίλυση εξαρτάται από το ΚΗΔ, διατίθενται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι εντός του ωραρίου 08:00-16:00 για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.